EFCO zkušebny

Zkušebny mohou být používaný v různých situacích. Např. pro testování nových armatur při přejímce, testy během výroby, testy po opravách, či preventivně např. u pojišťovacích ventilů. Zkoušky většinou obsahují testy tělesa, průsaky sedel či reakční tlaky i pojišťovacích ventilů. Krom armatur můžou být testovány i jiné komponenty. Např. tělesa motorů, čerpadel, potrubí, nádrže, atd. V těchto případech je často potřeba speciální upínací zařízení.

EFCO zkušebny se skládají z upínacího zařízení a ovládací konzole. Testovaný díl je bezpečně upnut a utěsněn na vstupu a výstupu. Upínací síla může být až 1500 tun. (na dotaz i větší). Ovládací konzole se používvá pro samotné testování (plnění armatury, tlakování, ovládání upínání, měření během testu). Také nabízíme malé, přenosné zkušební stanice. Tyto zkušební stanice nemajjí upínací systém a můžou být použity pro natlakování a změření tlaku (např. u nádrží).

Konstrukce zkušeben
• Stacionární / mobilní (upínací síla až 10 tun)
• Manualní / automatické
• Horizontalní / vertikální / naklápěcí

Pro zkoušky
• šoupátek
• regulační ventily
• zpětné ventily
• kulové ventily
• pojjišťovací ventily
• dutá tělesa (těla motorů, potrubí, nádrže, atd)

Provedení ventilu (vstup / výstup)
• přírubové
• závitové
• navaření
• bezpřírubové

Zkušební medium
• voda
• vzduch
• dusík
• jiná zkušební media (např. olej, kerosin)

Typ testu
• test pevnosti tělesa
• test průsaku sedla
• nastavení tlaku pojišťovacích ventilů

Testovací tlak
• voda, max. 1380 bar (20000 psi) (na dotaz i více)
• vzduch / dusík, max. 300 bar (4350 psi) (na dotaz i
více)

Rychlý přehled

TYP DN UPÍNACÍ SÍLA (t)
PS-T/SV 5 10-80 (3/8“-3“) 5
PS-T 10 10-200 (3/8“-8“) 10
PS-15 15-250 (½”-10”) 15
PS-30/50/75 25-400 (1”-16”) 30/50/75
PS-30/50/75 25-500 (1”-20”) 30/50/75
PS-100 100-500 (4”-20”) 100
PS-140 100-500 (4”-20”) 140
PS-SV 15 15-250 (½”-10”) 15
PS-SV 30/50/75 25-400 (1”-16”) 30/50/75
PS-H 15 25-250 (1”-10”) 15
PS-H 30/50/75 25-400 (1”-16”) 30/50/75
PS-H 100 25-500 (1”-20”) 100
PS-H 250/300/350/500/1500 100-1000 (4“-40“) 250/300/350/500/1500
Rozměry jsou v mm (palcích)

Standartní řada se orientuje havně dle DN zkoušeného kusu a dle upínací síly. Požadovaný zkušební tlak, ovládání, zkušební média můžou být upraveny přesně podle požadavku zákazníka. Zkušebny pro všechny upínací síly mohou být i v automatickém provedení (speciální design). Výroba speciálních zkušeben přesně dle přání zákazníka patří mezi naše přednosti.

 

EFCO VALVE-DOC

Záznamy a zpracování zkoušek je neméně důležitou součástí. Můžeme nabídnout systém pro dokumentaci zkoušek a správu zkušebních protokolů. Základem zkušebního protokolu je prezentace křivky tlaku. Ta jasně zaznamenává zda, a k jak velkým, poklesům tlaku došlo při testu, nebo jaký byl reakční tlak u pojišťovacích ventilů. Po testu je vytvořen protokol ve formátu PDF a je automaticky uložen. Dokumentační systém se dodává včetně tiskárny, a proto může být protokol kdykoliv jednodušše vytištěn.

 

 

 

 

EFCO-BOOSTER

Všechny zkušebny jsou vybaveny čerpadly na vodu pro dosaení požadovaného tlaku pro zkoušení. Požadovaný tlak vzduchu / dusíku je poskytován ze zásobníku. EFCO booster dodává vzuch / dusík o tlaku až 300 bar (4350 psi) (vyšší tlaky je možné dodat dle požadavku zákazníka).