SHS - hydraulický systém pro přesné usazení

SHS • Velmi přesná vertikální i horizontální manipulace s břemenem za použití pouze jednoho jeřábu
• Eliminuje riziko poškození rozkmitáním lana náhlým spuštěním/zastavením jeřábu
• Značně zvýší manipulační rychlost a bezpečnost obsluhy
• Zmenší závislost na povětrnostních podmínkách
• Inteligentní hydraulika změní zvedání v přesnou operaci pozicování břemene
• Vysoká přesnost (± 1,0 mm)
• Dvojčinné tlačné/tažné válce na 700 barů se záchytnými ventily zvyšují bezpečnost v případě poškození hadice nebo přípojky
• Úspora nákladů ve srovnání s běžným systémem usazování břemen.
Tři možnosti řízení a regulace systému:
• Manuální řízení: zdvihové ovládání a systém výstražných funkcí
• Rozšířené manuální řízení: zdvihové ovládání, zobrazení zatížení a zdvihu a systém výstražných funkcí
• Řízení PLC: plně monitorovaný systém s programovatelnými funkcemi s použitím dotykové obrazovky a bezdrátovým
ovládáním a systémem výstražných funkcí.