Reference

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. Metrostav a.s. 
AGC Automotive Czech a.s. NOEN a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s. OHL ŽS, a.s.
ARMATURY Group a.s. Plzeňský Prazdroj, a.s.
Beck & Pollitzer Czech spol.s r.o. POLDI Hütte s.r.o.
Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. PRODECO, a.s.
Bombardier Transportation C.R. a.s. RWE Gas Storage, s.r.o.
BOSAL ČR, spol. s r.o. RYKO, a.s.
CIE Praga Louny, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR
CZ LOKO, a.s. Severočeské doly a.s.
ČESKÉ DRÁHY, a.s. Siemens Elektromotory s.r.o.
ČEZ a.s. Skanska a.s.
Doosan Škoda Power s.r.o. Slévárny Třinec, a.s.
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. SMP CZ, a.s.
Energetické opravny, a.s. Sokolovská uhelná, a.s.
EUROVIA CS, a.s. Strojírny Třinec, a.s. 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. ŠKODA AUTO a.s.
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Škoda JS a.s.
Howden ČKD Compressors s.r.o. TOS VARNSDORF a.s.
Hutní montáže a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
IG Watteeuw ČR s.r.o. Vysoká škola báňská
Industrietechnik s.r.o. Wikov Gear s.r.o.
K-PROTOS, a.s. Wikov MGI a.s.
K servis - Martin Kracík ZVU POTEZ a.s.
Litvínovská uhelná a.s. ŽĎAS a.s.
LOVOCHEMIE a.s. Železárny Veselí, a.s.